fbpx

Renters rente

Slik får du mer ut av sparingen din med fokus på utbytter.
Renters rente betyr at du får renter på rentene dine. Da vokser pengene dine raskere og raskere, som en snøball som ruller nedover en bakke.
Ved å reinvestere utbyttene du får fra aksjer eller fond kan en forsterke denne effekten betydelig. Utbytte er en del av overskuddet som et selskap deler ut til deg som eier aksjer i det. Hvis du bruker utbyttet til å kjøpe flere aksjer, vil du få mer utbytte neste gang. Slik kan du øke verdien av investeringen din over tid, uten å bruke mer penger.
Ved å reinvestere utbyttene dine, kan du forsterke effekten av renters rente enda mer. Det er fordi du får avkastning både på det opprinnelige beløpet du investerte på grunn av markedet generelt stiger (solide selskap med utbytte policy drifter ofte selskapene bedre enn andre selskap), og på utbyttene du får og reinvesterer.
Det er utført mange studier som tyder på at å reinvestere utbytter kan være en lønnsom strategi for å øke avkastningen sin over tid.
Et eksempel er 
«The Impact of Dividend Reinvestment on Stock Returns: Evidence from the UK: Denne studien analyserer effekten av å reinvestere utbytter i det britiske aksjemarkedet. Studien finner at å reinvestere utbytter gir en betydelig høyere avkastning enn å ikke reinvestere utbytter, spesielt i perioder med lav rente og lav vekst.»
Renters rente er altså en smart måte å spare penger på, som kan gi deg en stor gevinst i det lange løp. Det viktigste er å vite hva du kjøper samt ha en lang tidshorisont, og å være tålmodig og disiplinert. Da kan du se pengene dine vokse som en snøball, og oppnå dine økonomiske mål.

Vil du lære hvordan vi jobber med å finne gode utbytte selskap?

Sjekk ut hvordan vi kan hjelpe deg i å bli en bedre investor.
Sjekk ut!