fbpx

Hva er teknisk analyse, og hvorfor brukes det?

Bruken av teknisk analyse kan spores helt tilbake til 1600-tallet i England med loggføring av lotteripriser og Edo perioden på 1700-tallet i Japan der tradere prøvde å profittere på å spå fremtiden i Osaka´s ris marked.

Ønsker du å lære mer om hvor det hele begynte anbefaler jeg å ta en nærmere titt på:
History of candlesticks, Charles Dow, William P. Hamilton og Edson Gould.

Teknisk analyse i moderne tid går kort sagt ut på å bruke historisk data fra markedet til å spå hvordan en aksje vil bevege seg i fremtiden.

Hovedmålet med teknisk analyse er å «spå fremtiden» i markedet for så å profittere på dette.

Det finnes utallige indikatorer, formasjoner og teorier om hvordan best analyser en aksje.
I denne artikkelen vil jeg kort gå igjennom:

  • Tegning av støtte og motstandslinjer i Tradingview
  • Formasjoner som ofte oppstår i en aksje
  • MACD, RSI og Stochastic RSI

Støtte og motstand

Støtte og motstandsnivå er enkelt og forstå, men vanskelig å mestre. Det handler om å identifisere kritiske nivåer i en aksje der aksjen historisk sett har reagert ved å enten bryte opp eller sakke ned/stoppe opp.

Nivåene eksisterer på grunn av store mengder kjøp eller salg. Hvorfor akkurat et nivå blir støtte eller motstand kan komme av flere grunner: Historiske vendepunkter i aksjen, store kjøp eller salg og psykologiske nivåer (ofte runde tal) som markedet har opparbeidet seg en slags psykologisk tilknytning til.

Støtte og motstand er viktig å bruke for å se hvordan en aksje ligger an, hvor det kan være lurt å plassere «Stop/Loss» og hvor det kan være lurt å kjøpe/selge aksjen.

Nedenfor er et eksempel på OSLO BØRS BENCHMARK INDEX med tydelige støtte og motstandsnivåer:


OSLO BØRS 29/10/2020 – 1D CHART

På bildet ovenfor har vi i grove trekk identifisert de sterke støtte og motstandsnivåene for Oslo børs. Vi ser at aksjen er på vei ned mot 790 der den tidligere har funnet støtte. Nivåene nedenfor er andre tidligere nivå der børsen har funnet støtte, mens vi ser at nivåene som har fått navnet «MOTSTAND» er nivåer der Oslo børs har blitt avvist og tidligere møtt sterk motstand. Husk også at jo større tidsperspektiv du bruker, jo større og tydeligere støtte og motstandsnivåer vil du se oppstå.


Formasjoner

Du har kanskje hørt om Head & Shoulders, Cup & Handle, Ascending Triangle, Flagging og diverse andre ting som fort kan høres litt gresk ut. Alle disse rare navnene refererer til tekniske formasjoner eller mønster som en ofte kan komme over når en skal analyser en aksje. De lærde strides veldig om hvilken formasjon som er best og hvor effektive de forskjellige formasjonene er.

«History has a tendency to repeat itself».

Hvilken formasjon som passer best avhenger av markedssentimentet og trenden aksjen er inne i.
Formasjoner kan dannes over store tidsperioder og de kan dannes over små perioder.

Personlig liker jeg kortsiktig best å trade aksjer som flagger, triangler og brudd på glidende motstand der aksjen «gjør seg klare til utbrudd», mens langsiktig trader jeg gjerne Cup & Handle og Rounding Bottoms.

De mest vanlige tekniske formasjonene du som trader bør kunne:
https://www.ig.com/en/trading-strategies/10-chart-patterns-every-trader-needs-to-know-190514


MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Denne indikatoren brukes vanligvis til å identifisere trend og moment i en aksje.
Indikatoren består av to linjer og gir kjøp/salgssignal når linjene krysser opp eller nedover.
MACD vises i Tradingview med et tilhørende histogram som sier noe om hvor langt de to linjene er fra hverandre.
I bildet under kan en se hvordan indikatoren beveger seg i forhold til markedet og lett danne seg et bilde av hva som skjer i aksjen når «linjene krysser» og momentet øker.


RSI (Relative Strength Index)

RSI er i likhet med MACD også en moment indikator. Den har som mål å identifisere om en aksje eller et marked er oversolgt eller overkjøpt.
Er RSI under 30 er den oversolgt, er den over 70 er den generelt overkjøpt.
RSI fungerer best i kombinasjon med andre indikatorer og kan være med på å bekrefte en trend eller til å identifisere hvor i løypen en aksje ligger.

Volum

Volum er viktig i en aksjen, en aksje uten volum betyr at det er få som handler aksjen. Dette vil for din del si at det er vanskelig å komme seg inn og ut på ønsket tidspunkt. Volum er også spesielt viktig når en ser etter aksjer som følger formasjoner og gjerne er på vei til å bryte oppover.


Oppsummering

Etter å ha identifisert støtte og motstandsnivåer i ønsket tidsperspektiv kan det være lurt og legge til indikatorer for å identifisere hvor og når det er mest gunstig å handle aksjen.

Hold deg til indikatorer du kjenner og kombiner dette med kunnskap om støtte, motstand og volum. Øvelse gjør mester og det er et hav av muligheter innen teknisk analyse, husk at «less is more» og at det ofte kan bli for mye av det gode når en analyserer aksjer.