fbpx

Hvorfor investere i utbytteaksjer?

En bedrift som går med overskudd har flere alternativer for bruken av disse midlene. De kan investere i egen bedrift, investere i andre bransjer eller bedrifter, sette pengene på bok, betale ut utbytte, eller en kombinasjon av de ovennevnte. 

Det er helt opp til bedriften selv, det ene utelukker ikke det andre. De kan fortsatt vokse og drive et vekstselskap, og samtidig betale ut utbytte. Da ser man gjerne at utbytte Yielden er lavere, typisk 0 – 3%, enn hos selskapene som prioriterer utbytte høyt, typisk 3 – 8%.
Yield er utbytte delt på kursverdi. Yield vil endre seg i takt med kursen. 

Fordelen med utbytte aksjer er at de gir noe tilbake uten at en trenger å selge, eller gjøre noe som helst. Utbytteaksjene generer en passiv inntekt mens du sover, jobber, trener eller slapper av.


Et vekstselskap kan være en stjerne investering, men fakta er at pengene dine er “låst” helt inntil du velger å selge aksjen for å ta profitt. I utbytteaksjer kan man få begge deler; både verdiøkning av at selskapet vokser og passiv inntekt underveis. Denne passive inntekten står du fritt til å gjøre hva du vil med. Kjøpe ny TV, betale ned på gjeld, reinvestere i samme selskap, reinvestere i noe annet? Det er kun fantasien og ditt eget behov og ønske som styrer dette.


Min strategi er å kjøpe veldrevne selskap som øker utbyttene sine årlig, og har en god historikk når det gjelder utbytte. Kort fortalt, at selskapene har klart og betale ut utbytte i dårlige tider og gode tider. Dette er viktig for meg da det er selskaper jeg har et ønske om å holde i lang lang tid, og gjerne ikke følge med på mer enn et par ganger i året. Utbyttene reinvesterer jeg i de selskapene som jeg har mest troen på for øyeblikket enten teknisk, fundamentalt eller begge deler. 

Utbyttene betales ut månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Dette bestemmer bedriften selv. Min utbytte portefølje består av månedlige og kvartalsvis utbytte selskap. Dette har jeg valgt bevisst for å ha en jevn passiv inntekt. 

En ting som er viktig og huske er at dagen det blir betalt ut utbytte vil aksjekursen synke tilsvarende utbytte yielden. Altså blir det betalt ut utbytte på 4%, så vil også kursen reduseres med 4% på grunn av at selskapet betaler ut 4% av selskapets verdi. Men verdien kan fort sprette opp igjen eller videre ned. 


Noen viktige ord og uttrykk å vite innen utbytte 

  • Siste dag inklusive: Dette er siste dagen aksjen kan handles for å få rett til utbytte. 
  • EX-dato: Dette er første børsdag aksjen handles uten rett til utbytte. Kjøper du på denne dagen eller senere vil du ikke få rett til annonsert utbytte. 
  • Record date: Dette er datoen det vil bli hentet utskrift fra aksjonærliste for å identifisere hvem som er berettiget utbytte.
  • Betalingsdato: Dette er datoen utbyttet blir betalt ut til aksjonærene. 

 

I minikurset utbytteaksjer får du en detaljert introduksjon på hva utbytte aksjer er, begrepene rundt utbytteaksjer.

  • Vi viser hvordan du kan finne gode selskap, og hvordan en skal tenke for å lage seg en solid utbytte strategi. Med en god utbytte strategi kan en ordne seg en “passiv” ekstra inntekt uten å gjøre alt for mye arbeid. Benytt deg av rentes-rente effekten og hold pengene dine i arbeid.

 

 


Reklame for eget produkt