fbpx

kostnader ved aksjehandel

Alle aksjehandler på børsen må skje via en megler. Alle meglere har en eller annen form for kostnad for å være mellomleddet. Noen har kun spread, men de fleste har kurtasje og spread.

Kurtasje

Kurtasje er en engangskostnad du betaler til nettmegleren for å gjennomføre handelen. Denne engangskostnaden betales ved både kjøp og salg.

Alle nettmeglere har ulik kurtasje, og flere kurtasje klasser. Hos de fleste nettmeglerne kan du selv velge den kurtasje klassen som passer best, ut i fra hvor store beløp du handler for, og hyppigheten på transaksjonene.

Hva er viktig å tenke på i forhold til kurtasje?  

Det er viktig å være bevisst på hvor store beløp du investerer i en aksje. Kurtasjen vil fort spise opp store deler av avkastningen din om du investerer med små beløp.

En oversikt på hvor mye avkastning du må ha for å gå i 0 med ulikt beløp investert (med Nordnet sine kurtasje klasser)

Spread

Spread er en indirekte kostnad, og er litt mer usynlig. Spread er differansen mellom nåværende kjøper og selger i markedet.

Spread forteller også noe om likviditeten i markedet.

Høy spread = lavt omsatt.

Lavt spread = hyppig omsatt.

Eksempel

Her ser vi en ordrebok – denne viser en oversikt over ordredybden. Ordredybden forteller kjøps- og salgsordrene med volum, som ikke matcher hverandre. For å gjennomføre en aksjehandel, må kjøper og selger være enige om pris.

Hvordan regne ut spread

Salgskurs – kjøpskurs = differanse

178,84 – 178,80 = 0,04 (4 øre)

Differanse / salgskurs * 100 = spread

0.04 / 178,84 * 100 = 0.02%

Vi har i dette eksemplet en skjult kostnad/spread på 0.02 %. Dette er en lav spread, noe som også forteller oss at denne aksjen er hyppig omsatt.