fbpx

Hvordan fungerer aksjemarkedet?

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig, og enklere for enhver å drive med aksjehandel. Aksjer er ikke nødvendigvis vanskelig å investere i, og en trenger ikke å ha mye penger for å begynne.
Det som er viktig å tenke på, er at markedet svinger. Det har det alltid gjort, og det vil det alltid fortsette å gjøre. Derfor er det viktig å ha en klar investeringsplan, og en diversifisert portefølje – altså spre risikoen over flere selskaper og bransjer.

Aller først – hva er en aksje? En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Selskapets samlede verdi er delt opp i like store enheter. Disse enhetene utgjør aksjene.
Når du eier en aksje, så er du medeier i selskapet du har investert i. Det gir deg de samme rettigheter som alle andre aksjonærene uansett hvor mye du har investert, men jo flere aksjer du eier, jo flere rettigheter får du.

Disse rettighetene kan deles inn i økonomiske og administrative rettigheter.

Økonomiske rettighetergir deg ett til å motta utbytte og fortrinnsrett til å tegne nye aksjer ved emisjon.

Administrative rettighetene gir deg rett til å møte, og avgi stemme på enkelte spørsmål på generalforsamlinger.

Hvordan tjene penger på aksjer?

Det er hovedsakelig to måter å tjene penger på

·       få utbytte av selskapet

·       kurs vekst – aksjekursen øker i verdi etter kjøp, og du kan selge til en høyere pris enn kjøpspris.

Hvorfor bør du investere i aksjer?

Ser en på det historiske, så er det ingenting annet som har gitt høyere avkastning over tid enn aksjemarkedet. Nå som bankene har rekordlav rente på sparekontoen, vil en dermed tape penger på å ha de stående der med tanke på inflasjon og den generelle prisstigningen i samfunnet.

Oslo børs opp i underkant av 1000 % fra våren 2004 til toppen i 2021.

Risiko med aksjer

Aksjemarkedet styres av en ting, og det er den menneskelige atferden. Så det å kjøpe en aksje utgjør ingen risiko i seg selv. Men skal du ha meravkastning på pengene dine, så må du ta risiko. Risiko handler om å vite hva du gjør, og den mulige konsekvensen av det. At du forstår hvorfor markedet svinger, og hvordan du kan forutse prisfall og prisøkning. Vet du hva du holder på med – tar du ikke nødvendigvis like stor risiko.

Når du investerer i aksjer, så kan du tape deler, eller hele beløpet en har investert. Enten ved et prisfall eller en konkurs i selskapet. Det er derfor viktig å ikke handle for mer enn hva en har råd til å tape, eller investere penger du trenger innen kort tid. Investeringene dine skal aldri ødelegge nattesøvnen. Gjør den det, har du nok tatt mer risiko enn hva du tåler.

Det vil ta tid å forstå hvordan børsen og markedet fungerer. Det er derfor utrolig viktig å alltid ha gjort egne analyser og vurderinger før en investerer. Alltid ha en klar plan for hver investering.