fbpx

Hva er en aksje? Og hvordan kan man tjene penger?

Hva er en aksje?

En aksje er en eiendel i et selskap. Selskapets totale verdi er delt opp i like store enheter. En slik enhet er det som utgjør aksjen. For å identifisere et selskap, brukes det noe som kalles en ticker. Ticker er en bokstavkode/forkortelse som identifiserer det børsnoterte selskapet. Et eksempel på en ticker er EQNR – Equinor ASA.


Hvordan tjener man penger på aksjer?
Man kan tjene penger ved to muligheter. 

  • Kjøp og salg, hvor man kjøper lavt og selger høyere.
  • Utbytte. Det er hvor selskaper utbetaler dividende/overskuddet til alle aksjeeiere. Hvor mye, hvor ofte det kommer utbytte varierer fra selskap til selskap. 

Hvorfor handle aksjer?

Historisk sett så gir aksjemarkedet mye bedre avkastning enn å ha pengene på en  sparekonto. Bankene har lav rente på sparekontoer, og dermed vil man tape penger på å ha de der med tanke på inflasjon.  


Risiko med aksjer

Aksjemarkedet utgjør en høyere risiko enn å ha pengene på sparekonto, men igjen, vil vi ikke alle ha mest mulig avkastning på pengene våre? 

Selve aksjehandelen utgjør ikke en risiko, men markedet svinger, det har det alltid gjort, og det vil det trolig fortsette å gjøre. I perioder svinger det mer opp, og i andre perioder mer ned. Det betyr at når man investerer i aksjer, så kan man tape deler, eller hele beløpet man har investert. Enten ved et prisfall eller en konkurs i selskapet. Det er derfor det er så utrolig viktig å alltid gjøre egne analyser og vurderinger før man handler en aksje. Det vil ta tid å forstå hvordan børsen og markedet fungerer. I starten er det lurt å ikke handle med  mer penger enn hva man har råd til å tape. 


Har man en diversifisert portefølje, altså ikke alle pengene i samme aksje og bransje, men spredt utover flere, vil risikoen reduseres. Har man i tillegg en lang tidshorisont, vil risikoen ytterligere reduseres. 


Er det noe annet du lurer på?