fbpx

Hva kan en gjøre når finansmarkedene er urolige?

Fleste indekser er 10-30% ned fra ATH. Medier snakker om rekord inflasjon, risiko for resesjon, stagflasjon, krakk etc. Hvordan skal man som investor håndtere dette?

Ingenting vokser inn i himmelen, at markedene kjølner av er sunt. Ser man på prisingen på ulike enkelt aksjer ila 2020 og 2021 så har den vært spinnvill.

Markedene går i sykler enten en vil eller ikke, etter en ellevill bull periode så er det ikke unaturlig med med en nedgangsperiode eller konsolideringsperiode.

Avhengig hvilken type investor du er så kan dette gi store svingninger i porteføljen som igjen kan påvirke psyken, samt økonomien hardt.

Først et par grunnleggende tips

  • Aldri bruk penger på investeringer som du ikke har råd til og tape
  • Ikke invester i selskaper/konsepter du ikke forstår
  • Vær forberedt på både røde og grønne tall (svingninger i porteføljen)
  • «Cash is king» Sitter med penger tilgjengelig kan gi deg uante muligheter på investeringsfronten
  • Følg med utenfra, benytt tiden på «utsiden» til å lese deg opp

Min strategi for et «bear» marked er todelt

Jeg har en trading portefølje samt en long portefølje.

For long porteføljen så har jeg selskaper jeg forstår, jeg har tro på. På alle disse har jeg også satt meg kursalarmer for nivåer hvor disse aksjene er «billige». Det fine med nedgangstider er at det drar ned prisingen på alle selskap. Dette kan gi deg som investor veldig gode innganger i dine favorittaksjer.

Merk deg nivåer de ulike aksjene respektere, ut i fra dette kan en finne fine innganger.

Trading porteføljen så er jeg mer opportunistisk. Her trader jeg mer kortsiktig bevegelser både short og long. Mye basert på teknisk analyse. Dette tillater meg og tjene penger på fallene som kommer og korte oppturene etter større fall.

Hva gjør du i et «bear» marked?